© 2018 by Foundation Marc Cornelissen Brightlands Award

TEXT ONLY AVAILABLE IN DUTCH 

Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award

Doelstelling

De Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jaarlijks geeft zij daarom hier inzicht in de wijze waarop de ANBI doelstelling wordt gerealiseerd.

 

Doelstelling van de stichting is het periodiek uitreiken van de Marc Cornelissen Brightlands Award en het verrichten van alle verdere handelingen, die met hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

 

De doelstelling sluit aan bij de missie van deze stichting om voort te bouwen op het gedachtengoed en expertise van Marc Cornelissen. Daarbij refererend aan zijn verbindend leiderschap waarmee hij in staat was partijen in de samenleving te mobiliseren om niet alleen te kiezen voor een duurzame wereld maar dit ook uit te dragen. Een voorbeeld voor vele wetenschappers, ondernemers, studenten werkzaam in de Brightlands context en daarbuiten.

 

Aan de award is een geldbedrag verbonden dat via donaties en sponsoren bij elkaar wordt gebracht. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de werving van donaties en sponsoren alsook de kandidaten voor de award. De organisatie van uitreiking wordt mede mogelijk gemaakt door Brightlands. 

 

De award wordt toegekend door een onafhankelijke jury.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van  de stichting.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden. Dat geldt ook voor de werkzaamheden die de jury en de board of trustees verrichten.

 

Activiteiten 2017

In 2017 heeft de stichting voor het eerst de Marc Cornelissen Brightlands Award uitgereikt. In dat kader zijn de volgende activiteiten verricht:

 

Partner/sponsorwerving

Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een aantal (potentiele) partners voor samenwerking in financiële en communicatieve zin. Mede op basis daarvan heeft zij het geldbedrag van de award bij elkaar kunnen brengen en bekendheid kunnen geven aan de award.

Werving kandidaten

Nominaties voor de award hebben plaatsgevonden op basis van een oproep via diverse communicatiekanalen en het netwerk van Brightlands en sponsoren.

Selectie kandidaten

De selectie heeft plaatsgevonden door de juryop basis van drie gespreksronden.

Uitreiking

De uitreiking vond plaats door de Gouverneur van de Provincie Limburg de heer Theo Bovens, tijdens het Brightlands Symposium op 17 maart tijdens TEFAF in het MECC Maastricht aan Martine Bouman van het Centrum voor Media en Gezondheid in Gouda.

Publiciteit

Op basis van het persbericht over de winnaar heeft de uitreiking bekendheid gekregen via diverse kanalen.

 

Bestuursleden

Prof. dr. Jan Cobbenhagen, Voorzitter

Maurice Olivers, Secretaris/Penningmeester

Inge Bomhof-Arends, Bestuurslid

Guy Vroemen, Bestuurslid

Board of Trustees 

Drs. Theo Bovens, Commissioner of the King, Province of Limburg, The Netherlands

Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Director Institute for Advanced Study Princeton (IAS) 

Prof. dr. Martin Paul, president Maastricht University. The Netherlands

dr. André Kuipers, astronaut, author 

 

Contactgegevens

Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award

Postbus 18, 6160 MD Geleen

 

Emailadres: award@brightlands.com

Bankrekening: NL62 INGB 000 786 1045

Internet: www.marccornelissenbrightlandsaward.com

KVK nr 66850088

Fiscaal nummer: 856724142 van SMCBA.