• Editor

De circulaire samenleving. Hoe staat Limburg ervoor ?

De Chemelot Circular Hub moet ervoor zorgen dat Limburg de stap maakt naar een circulaire samenleving. Dit in samenwerking met Brightlands en binnen dit thema in het bijzonder Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Gedeputeerde Ruud Burlet vertelt over het belang van de hub en de Marc Cornelissen Brightlands Award.


’Limburg als de eerste Europese locatie op weg naar een circulaire samenleving staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Technologisch gezien bijvoorbeeld door industriële productieprocessen te elektrificeren, waardoor het gebruik van gas overbodig wordt. De druk op deze circulaire transformatie is groot, maar de daarbij behorende kennis en kunde zijn in Limburg aanwezig. Dat geldt evengoed voor de wil van mensen in bedrijfsleven, politiek en onderwijs om intensief samen te werken en die transformatie te doen slagen.’


Huishoudelijk afval als nieuwe grondstof ’De Circular Hub in het bijzonder is daarbij van grote betekenis. Bijvoorbeeld door een actieve rol te spelen in het plan van Afval Samenwerking Limburg of ASL om met dertig Limburgse gemeenten al het huishoudelijk afval regionaal en duurzaam te verwerken en als nieuwe grondstof te hergebruiken. Hierdoor kunnen ook weer extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Dat is een mooie fit.’


Afval wordt waterstofgas ’En RWE wil waardevolle afvalbestanddelen filteren en het zogenoemde overgebleven grijze afval op de Chemelotsite verwerken tot waterstofgas. Dat is een enorme step-up voor de Limburgse industrie. Daarbij wel de vermelding dat je binnen de circulaire economie alle bekende stappen weer opnieuw moet zetten. Daartoe dien je onder meer de volgende vragen te beantwoorden: Welke grondstoffen hebben we nodig? Welke technieken? En waar bevindt zich de markt?’

’BINNEN DE CIRCULAIRE ECONOMIE MOET JE ALLE BEKENDE STAPPEN WEER OPNIEUW ZETTEN’


Consument stimuleren en enthousiasmeren ’Maar je hebt ook de consument nodig. Of nu gaat om auto’s, koelkasten of verpakkingen: consumenten worden vanuit de verschillende overheden voorgelicht, maar ook gestimuleerd en geënthousiasmeerd om hun medewerking te verlenen aan de circulaire behandeling en opwaardering van de diverse afvalstromen. Duurzame initiatieven aanjagen en daar eventueel een beloning aan verbinden, maakt om die reden deel uit van het beleidskader van de Provincie Limburg.’


Belangrijke aanmoedigingsprijs ’Daarom ook draagt de Provincie Limburg de Marc Cornelissen Brightlands Award een warm hart toe. Het is een belangrijke aanmoedigingsprijs voor pioniers die met hun innovatieve projecten een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit in navolging van Marc Cornelissen. Ik heb hem persoonlijk niet gekend, maar veel over hem gelezen. Duidelijk is dat hij een lichtend voorbeeld en groot inspirator was voor mensen die duurzaamheidsvraagstukken onderzoeken en daar een oplossing voor bedenken. En in die context: een project dat vanaf de labtafel doorvertaald kan worden tot in de fabriek, dat is toch fantastisch om te zien.’


’EEN PROJECT DAT VANAF DE LABTAFEL KAN WORDEN DOORVERTAALD TOT IN DE FABRIEK, DAT IS TOCH FANTASTISCH OM TE ZIEN’


Valley of Death ’Gemakkelijk is dat overigens niet, want tussen een vernieuwend idee en het daadwerkelijk realiseren daarvan bevindt zich vaak de zogenaamde Valley of Death, een diep dal waar een duurzaamheidspionier zich doorheen moet zien te worstelen. Maar dat hoeft hij niet alleen te doen. Binnen de Circulair Hub wordt door nauwe samenwerking met alle betrokken partijen voortdurend gezocht naar mogelijkheden om vernieuwende ideeën te koppelen aan de fabrieken en installaties op het terrein. Alleen dat al maakt de Circular Hub tot een zeer bijzondere plek.’

26 views