• Editor

De Marc Cornelissen Brightlands ward als symbool van innovatie


Arnold Stokking is de managing director van Brightsite. ’Brightsite is een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstituten. We willen demonstreren dat de chemische industrie de voor 2030 en 2050 gestelde klimaatdoelstellingen kan realiseren. Dit doen we door op de Chemelotsite nieuwe technologie te verkennen, te ontwikkelen en toepasbaar te maken. Ook willen we het hiertoe benodigde talent aantrekken en opleiden.’


Ter aanvulling: de klimaatdoelstellingen vereisen vanaf 2030 een halvering van de CO2 -uitstoot op de Chemelotsite, waar Brightsite is gevestigd. In 2050 moet de site CO2-neutraal zijn. Arnold: ’Daarnaast is het van belang om engineers van de toekomst, van groene chemie op te leiden. Brightsite werkt daarom aan nieuwe en verbeterde curricula in onderwijs. Chemelot moet op deze wijze een magneet worden voor duurzame technologie en engineeringtalent ten behoeve van de nieuwe circulaire chemie.’


Activiteiten Brightsite ’Brighsite richt zich op elektrificatie van processen door bijvoorbeeld onder elektrische omstandigheden methaan te splitsen tot grondstoffen voor de plastic- en kunstmestketens. Elektriciteit is nu nog duur vergeleken bij aardolie en aardgas en ook nog onvoldoende groen. Maar dat wordt beter door de verdere beprijzing van CO2 en het gegeven dat steeds meer groene elektriciteit beschikbaar komt. Daarnaast ligt onze nadruk op chemische recycleprocessen, waarbij het gebruik van aardolie wordt vervangen door het hergebruik van kunststoffen en de inzet van biomassa. Verder helpen datamanagement, digitalisering en artificial intelligence ons om energie te besparen en processen te optimaliseren. Digitalisering neemt ook een steeds belangrijkere plaats in rond veiligheid. Dit via tekstmining in diverse rapportages en sensoriek. Dit zijn enkele voorbeelden van Brightsite als belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling van de Chemelot Circular Hub.’


DATAMANAGEMENT, DIGITALISERING EN ARTIFICIAL INTELLIGENCE HELPEN OM ENERGIE TE BESPAREN EN DE VEILIGHEID TE VERHOGEN Innovatie is leidend ’Innovatie is leidend bij de activiteiten van Brightsite. Ook de Marc Cornelissen Brightlands Award staat symbool voor innovatie, want Marc Cornelissen was een lichtend voorbeeld van mensen die er een uitdaging in zien om nieuwe wegen te bewandelen. Daarom zijn we een van de partners van deze aanmoedigingsprijs voor duurzaamheidspioniers, een prijs waarmee we ons graag identificeren. De award biedt daarbij volop kansen om zo veel mogelijk mensen te wijzen op het belang van een groene en circulaire chemische industrie en hen daar actief bij te betrekken. En dan heb ik het in het bijzonder over bètatalenten voor wie de award een directe inspiratiebron is om bij te dragen aan de vergroening van de industrie en daarmee de verduurzaming van de maatschappij.’

MARC CORNELISSEN WAS EEN LICHTEND VOORBEELD VAN MENSEN DIE ER EEN UITDAGING IN ZIEN OM NIEUWE WEGEN TE BEWANDELEN


Human capital ’Of ik nog een duurzame tip heb voor de komende kerstperiode? Of we bijvoorbeeld een duurzame kerstboom met een milieuvriendelijke piek in de huiskamer moeten zetten? Dat zou ik zo een-twee-drie niet weten. Wacht, ik weet het wel. Duurzaamheid heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarop je als mens lichamelijk en geestelijk voor jezelf zorgt. Net zoals we voor een duurzame maatschappij moeten zorgen. Laten we er daarom vooral op letten dat we in 2021 gezond blijven met z’n allen. Zo komt human capital volledig tot zijn recht en laat duurzaamheid zich zien in al haar facetten.’

20 views