• Editor

Follow the winner 2021: Panos Kouris over Lignine, de duurzame brandstof van de toekomst

Updated: Apr 22

Panos Kouris is de winnaar geworden van de Marc Cornelissen Brightlands Award 2021. Hij is medeoprichter van het op de Brightlands Chemelot Campus gevestigde Vertoro dat de afvalstof lignine geschikt maakt als grondstof voor kunststoffen en als biobrandstof. We stelden hem zes vragen.De Marc Cornelissen Brightlands Award is een hommage aan de in 2015 verongelukte duurzaamheidspionier Marc Cornelissen. Wat zegt deze prijs jou?


‘Met Vertoro willen we bijdragen aan de groene revolutie, de klimaatverandering stoppen en de wereld duurzamer maken. Een alternatief voor fossiele grondstoffen voor de productie van brandstof en kunststoffen is in dat licht een noodzaak. Lignine blijft over van hout als restproduct bij de productie van bijvoorbeeld papier en het zit in afval van landbouwproducten. Het concept is simpel; wij zetten deze lignine-rijke grondstoffen om in vloeibare olie. Biologische, groene olie, klaar voor gebruik als grondstof voor duurzame chemicaliën, materialen en brandstoffen. We sluiten daarmee dus naadloos aan bij de idealen van Marc Cornelissen en de stichting die met de prijs ondernemers en organisaties stimuleert om duurzame innovaties door te zetten. Uiteraard zijn we trots dat we de award gewonnen hebben.’


Vertoro is een jong bedrijf, opgericht in 2017. Vertel eens iets over het ontstaan.


‘Ik heb chemical engineering gestudeerd aan de Universiteit van Patras in mijn geboorteland Griekenland, en vervolgens een master aan de TU in Eindhoven gedaan. Bij de onderzoeksgroep van professor Hensen ben ik daarna gestart met mijn promotieonderzoek naar lignine en het gebruik van lignineolie als vervanger van fossiele olie. Samen met Dr. Michael Boot, uiteindelijk hebben we in 2017 besloten om onze wetenschappelijke kennis en ervaring in te zetten voor een eigen bedrijf. Vertoro dus.’


Hoe zijn jullie hier op de Brightlands Chemelot Campus beland?


‘Kennisinstituut InSciTe hier op de campus steunde mijn promotieonderzoek en in feite ontstond Vertoro op de campus zelf als spin-off uit verschillende proefprojecten van InSciTe. Wij hebben succesvolle pilot proeven gedaan met verschillende soorten lignine-rijk materiaal. Daarnaast zijn op Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus veel duurzame pioniers en verschillende grote spelers gevestigd waaronder SABIC. Juist de grote oliebedrijven zien wij als potentiële afnemers van lignine olie. Zij zullen het uiteindelijk moeten gebruiken in hun processen of ons helpen om snel op te schalen. Wij willen de industrie betrekken bij de energie transitie en bovendien geloven we in samenwerking en hun ervaring.’


Dat lijkt nog ver weg?


‘Nou, dat valt wel mee. We hebben in drie jaar tijd op kleine schaal aangetoond dat lignine geschikt is om te verwerken in biobrandstof en als grondstof voor biomaterialen. Er is ook veel interesse, onder meer van grote oliemaatschappijen als Shell. Vertoro was een van de finalisten van de New Energy Challenge 2021 competitie, ondersteund door Shell. Dit zegt iets. Ook zij zoeken naar alternatieven voor fossiele olie. Er zijn inmiddels tests gedaan met bio-olie op basis van lignine in scheepsmotoren. De maritieme sector is goed voor vijf procent van de olieconsumptie en is verantwoordelijk voor de uitstoot van heel veel troep zoals zware metalen en teer. Bij lignine komt wel CO2 vrij, maar de verbranding is veel schoner. Grote ondernemingen in de maritieme sector zijn eveneens op zoek naar duurzame oplossingen. Zij zoeken de brandstoffen van de toekomst. Wij zien grote mogelijkheden.’


Maar dan er opgeschaald moeten worden. Vertoro werkt nu nog met de pilotplant van InSciTe.


‘Dit jaar willen we op de Brightlands Chemelot Campus onze eigen proeffabriek bouwen. Het ontwerp is gereed, we zijn nu bezig met de financiering. Met deze demoplant gaan we aantonen dat met lignine een rendabel businessmodel te bouwen is en proberen we alle technische uitdagingen op te lossen Opschalen naar volwassen productie-installaties is daarna niet zo moeilijk, Lignine kan heel snel een significante rol gaan spelen.’


Jullie ambities zijn hoog, er zal fors geïnvesteerd moeten worden. Helpt daarbij het bedrag van 35.000 euro dat aan de award verbonden is?


‘Het geld willen we grotendeels gebruiken voor het opzetten van een experience center op het gebied van duurzaamheid voor jonge generaties. Wetenschap helpt de samenleving met het oplossen van grote problemen zoals de klimaatverandering. We kunnen de wereld niet alléén verduurzamen, daarvoor moeten we de krachten bundelen. Een betere plek dan Chemelot is er momenteel niet: de eerste circulaire hub van Europa. Daar willen we ook aan bijdragen. Hier voelen we ons thuis en hier willen we ook verder groeien. We zijn nu met 12 mensen, dat zullen er zeker meer worden.’


www.vertoro.com
34 views