• Editor

’We moeten duurzaamheid nu ook meer bekijken vanuit ondernemersperspectief’

Michel Schuurman is directeur Economie & Politiek bij MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Circa twintig jaar geleden las hij een artikel over duurzaamheid van avonturier en poolreiziger Marc Cornelissen. Hij besloot contact met hem op te nemen.


Dat was het begin van een vriendschaps- en zakelijke band die onder andere leidde tot de oprichting van een programma- en adviesbureau op duurzaamheidsgebied. Samen ondernamen ze ook expedities naar onder meer Spitsbergen en Groenland. Michel: ’Het duurzame gedachtegoed van Marc is vervat in de award die zijn naam draagt. Die dient daarmee als voorbeeld en stimulans voor de duurzaamheidspioniers van nu en in de toekomst. Daarom ben ik blij met die award. Daarbij toonde Marc niet alleen lef en doorzettingsvermogen, hij was een echte bruggenbouwer. En juist een duurzame brug slaan tussen politiek, wetenschap en bedrijfsleven is al een tijdlang actueler dan ooit. Daarmee heeft de award door de jaren heen steeds meer een discipline overstijgend karakter gekregen.’


’DE AWARD HEEFT DOOR DE JAREN HEEN STEEDS MEER EEN DISCIPLINE OVERSTIJGEND KARAKTER GEKREGEN’


Bestuurslid ’Ik ben bestuurslid geworden van de stichting Marc Cornelissen Brightlands Award om twee redenen. Ten eerste vanwege mijn persoonlijke band en geschiedenis met Marc en zijn familie. En ten tweede omdat we vanuit MVO Nederland graag een sterke en zo uitgebreid mogelijke verbinding willen maken met iedereen die zich betrokken voelt bij een duurzame wereld. Zodat we daadwerkelijk een versnelling kunnen doorvoeren op dat gebied.’


Halfvol en halfleeg ’Wat dat betreft, zijn we er nog niet. Je zou kunnen zeggen dat het glas halfvol en halfleeg is, zoals met zo veel andere zaken het geval is. Halfvol in de zin dat het besef dat we moeten verduurzamen inmiddels breed wordt gedeeld. Halfleeg in de zin dat velen nog denken dat dit gaat om een paar duurzaamheidsprocenten meer of minder. Dat is niet het geval. Het gaat er echt om dat we de economie en consumptiemaatschappij anders inrichten. Een van de aanpassingen is dat we duurzaamheid nu ook meer moeten bekijken vanuit ondernemersperspectief. Dit – zoals gezegd - omdat we de tijd achter ons hebben gelaten om alleen maar een moreel appel te doen op mensen en bedrijven.’

’HET GAAT ER ECHT OM DAT WE DE ECONOMIE EN CONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ ANDERS INRICHTEN’


Bestaansrecht bedrijven ’De Chemelot Circular Hub speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van meer en betere businesscases. Dit om bedrijven die meewerken aan een duurzame wereld een steeds grotere kans op bestaansrecht te bieden. Om dat te bereiken worden daar op een veelheid aan terreinen innovatieve materialen, processen en oplossingen ontwikkeld en op de markt gebracht om de duurzaamheidsketen verder te sluiten.’

22 views