• Editor

’We willen het gedachtegoed van Marc Cornelissen meer bekendheid geven’

Updated: Dec 1, 2020


Maria van der Hoeven, voorzitter van de stichting Marc Cornelissen Brightlands Award. “De award ontwikkelt zich erg positief, zeker met de steun van Brightlands als een proactieve naamgever. De animo voor ons initiatief groeit verder door, van zowel partners als Vrienden van de award én maar liefst vijfentwintig duurzaamheidspioniers die zich kandidaat gesteld voor de award.

Maria van der Hoeven was juryvoorzitter en is nu voorzitter van de stichting Marc Cornelissen Brightlands Award. ’De deelnemers aan de award zijn duurzaamheidspioniers uit Nederland en diverse andere landen. Op 8 december is er een zogenoemde pitch waarin zes geselecteerde kandidaten zich presenteren. Drie van hen mogen door naar de finale bijeenkomst op 20 januari. In verband met corona is dat geen fysieke bijeenkomst, maar geïnteresseerden kunnen de pitch en het finale-event virtueel live bijwonen.’

Betrokkenheid groeit Naast partners en Vrienden, is ook het bestuur uitgebreid met Michel Verschuren vanuit MVO Nederland. Ook de expertise in de jury is versterkt met Freek van Eijk van Holland Circular Hotspot en Marcel Wubbolts van Corbion. Dit zorgt voor nog meer verbinding en slagkracht van ons team, zegt Maria van der Hoeven.

Maria is blij met de geografische diversiteit van de kandidaten. ’We willen de award niet alleen nationaal, maar ook internationaal meer bekendheid geven en daarmee het gedachtegoed van Marc Cornelissen. Marc stond onder meer voor lef, doorzettingsvermogen, leiderschap en verbinding zoeken om een duurzame wereld te creëren. Dat is ook de opdracht van onze stichting . Bij onze award vallen ook geen kandidaten af, we zorgen er juist voor dat ze opvallen. Ben ook heel blij met de groei van de Vrienden van de Award en deelname van partners, zowel uit de publieke als private sector. De deur staat open voor andere geïnteresseerde organisaties en particulieren om zich met ons te verbinden .’


’BIJ ONZE AWARD VALLEN NOOIT KANDIDATEN AF, WE ZORGEN ER VOOR DAT ZE OPVALLEN.'


Community ’Vrienden van de award steunen ons met giften die variëren van

€ 50,- tot € 500,-. Samen met de bijdragen van onze partners wordt de prijs van € 35.000,- voor de winnaar gefinancierd, die daarnaast een mooi aandenken krijgt. Die geldprijs wordt besteed aan activiteiten rondom duurzaamheid. Verder betrekken we onze partners en vrienden zo goed mogelijk bij de award en bij de Brightlands campussen. Samen met, zoals gezegd de kandidaten bouwen we aan een community van duurzaamheidspioniers, organisaties en particulieren die zich geraakt voelen door het streven om tot een duurzame wereld te komen.

Rapport WMO We hebben nog vele duurzaamheidspioniers nodig zo blijkt bijvoorbeeld uit een artikel dat op 23 november verscheen op Nu.nl onder de kop: Concentratie broeikasgassen bereikte in 2019 nieuw record en blijft stijgen. Het artikel is gebaseerd op een rapport van de World Meteorological Organization of WMO. Dat rapport maakt duidelijk dat ook in 2020 geen verbetering is opgetreden, ondanks het feit dat vliegtuigen vanwege de coronacrisis grotendeels aan de grond bleven en mensen massaal vanuit huis werkten.

CONCENTRATIE BROEIKASGASSEN BEREIKTE IN 2019 NIEUW RECORD EN BLIJFT STIJGEN

Nog meer ons best doen Maria: ’Dat bericht wijst erop dat we nog meer ons best moeten doen om ook het broeikasprobleem aan te pakken, dat we nog harder moeten werken aan een duurzame wereld. Duurzaamheid strekt zich daarbij uit over een groot aantal aandachtsgebieden. Van gezondheid en voeding tot circulariteit en biodiversiteit. Wat de Marc Cornelissen Brightlands Award betreft leggen we de nadruk niet op één thema.


35 views