Donation Fifty Euro

Ondersteun de Marc Cornelissen Brightlands Award met een aftrekbare donatie. 

Het doel van de stichting is om periodiek de Marc Cornelissen Brightlands Award toe te kennen en alle verdere acties uit te voeren die hiermee verband houden in de breedste zin van het woord of die daartoe bevorderlijk zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt geen kapitaal aan dat niet noodzakelijk is voor de uitkering van de Marc Cornelissen Brightlands Award.

 

Support the Marc Cornelissen Brightlands Award with a deductible donation.   

The aim of the foundation is to periodically grant the Marc Cornelissen Brightlands Award and to carry out all further actions related to it in the broadest sense of the word or which are conducive to doing so. The foundation is not for profit and does not hold any capital that is not necessary for the distribution of the Marc Cornelissen Brightlands Award.

Donation Fifty Euro

€ 50,00Price
  • Binnen de Nederlandse wetgeving is het mogelijk uw gift als aftrekpost op te geven aan de belastingdienst. Per persoon kan dit variëren, wij raden aan om uw belastingconsulent te raadplegen voor uw specifieke situatie.

  • Within Dutch law it is possible to provide your gift as a deduction to the tax authorities. This may vary per person; we recommend consulting your tax consultant for your specific situation.